Terms & Conditions


ระบบช่วยเหลือผู้เข้าอบรม
คอร์ส “ปล่อยของ”
.


ข้อตกลงและเงื่อนไข

ภาพประกอบ คอร์ส ปล่อยของ.001

หลังจบคอร์สปล่อยของแล้ว ผู้บรรยายจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านด้วยตัวเอง เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม สามารถติดต่อผู้บรรยายได้โดยตรงในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
.


ขอบเขตและเงื่อนไขในการให้คำปรึกษาของคอร์ส “ปล่อยของ”

1.  จะให้คำปรึกษาเฉพาะท่านที่ผ่านการอบรมคอร์ส “ปล่อยของ” แล้วเท่านั้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับผู้อื่นได้

2. ท่านที่ลงทะเบียนคอร์ส “ปล่อยของ” เอาไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียน จะไม่ให้คำปรึกษา เนื่องจากยังไม่เข้าใจกลยุทธ์

3.  เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้ที่มาเรียนเท่านั้น ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับ ธุรกิจ/บริษัท/องค์กร ของผู้ที่มาเรียน

4.  การให้คำปรึกษาจะไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัวและทีมงานของผู้ที่มาเรียน

5.  จะให้คำปรึกษาได้เฉพาะแนวทางที่ไม่ขัดกฎหมายและไม่ขัดศีลธรรมเท่านั้น

6.  จะให้คำปรึกษาเท่านั้น จะไม่ได้ช่วยดูแลหรือบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้เข้าอบรม

7.  จะให้คำปรึกษาภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของคอร์สที่มาอบรมเท่านั้น

8.  จะให้คำปรึกษาท่านละ 1 แบรนด์ และเพียงเพจเดียวเท่านั้น

9.  การดำเนินกลยุทธ์ตามเนื้อหาของคอร์สให้เป็นดุลยพินิจของผู้เข้าอบรม ทางบริษัทจะไม่ได้บังคับให้ทำตาม

10.  จะไม่ได้ช่วยตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของผู้เข้าอบรม โดยจะให้คำปรึกษาเท่านั้น

11.  ทางบริษัทเพียงให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่ได้การันตียอดขายหรือความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
.


ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรมคอร์ส “ปล่อยของ”

1. ห้ามถ่ายทอดสดการบรรยายเนื้อหา แต่สามารถถ่ายทอดสดบรรยากาศของคอร์สได้

2. ห้ามบันทึกเสียงและห้ามบันทึกวิดีโอการบรรยาย

3. ห้ามเผยแพร่เนื้อหา, เสียง หรือวิดีโอการบรรยาย ในทุกรูปแบบ

4. เนื้อหา, เสียง และวิดีโอในการบรรยาย เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด

5. เพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังตั้งใจฟังการบรรยาย กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและงดคุยโทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นต้องคุยโทรศัพท์กรุณาคุยด้านนอกห้องอบรม

6. ถ่ายภาพและเผยแพร่ได้

7. จดบันทึกได้ โดยในคอร์ส “ปล่อยของ” จะมีสมุดและปากกาให้ทุกที่นั่ง

8. ทางบริษัทผู้จัดงานจะมีการถ่ายทอดสด, ถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอ เพื่อเผยแพร่แบบสาธารณะ ทั้งในระหว่างการจัดอบรมและหลังจากจบการอบรมแล้ว การเข้าร่วมอบรมในคอร์สต่างๆ กับทางบริษัท ถือว่าท่านอนุญาตหากถูกบันทึกอยู่ในเหตุการณ์ และอนุญาตให้บริษัทผู้จัดงานเผยแพร่ข้อมูลแบบสารธารณะในสื่อทุกช่องทางที่บริษัทผู้จัดงานใช้เผยแพร่ข้อมูล

9. ทางบริษัทผู้จัดงานจะมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรม (ตามความสมัครใจ) หากท่านให้สัมภาษณ์ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทผู้จัดงานเผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะในสื่อทุกช่องทางที่บริษัทผู้จัดงานใช้เผยแพร่ข้อมูล
.


[ คอร์ส “ปล่อยของ” ]

.