Mentor


ระบบช่วยเหลือผู้เข้าอบรม
คอร์ส “ปล่อยของ”
.


เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้
ระยะเวลา 1 ปีเต็ม

ภาพประกอบ คอร์ส ปล่อยของ.002

ภาพประกอบ คอร์ส ปล่อยของ.001

หลังจบคอร์สปล่อยของแล้ว ผู้บรรยายจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านด้วยตัวเอง เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม สามารถติดต่อผู้บรรยายได้โดยตรงในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เราเชื่อว่า การสัมมนาที่ผู้เรียนยังมองภาพรวมไม่ออก หรือมองภาพรวมยังไม่ชัด ยังเริ่มต้นไม่ถูก ไปไม่เป็น และยังทำตามกลยุทธ์ย่อยๆ ของคอร์สไม่ได้ แต่ต้องกลับไปเผชิญโชค ลองผิดลองถูกเอาเอง โดยผู้บรรยายไม่ได้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวคอยให้คำแนะนำ และไม่มีเวิร์คช็อปพาลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามเนื้อหาที่สอน โอกาสที่ผู้เรียนจะประสบความสำเร็จนั้นต่ำมากๆ

คอร์ส “ปล่อยของ” จึงไม่ใช่แค่การสัมมนา 2 วันเต็ม แต่ผู้บรรยายจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน และมีเวิร์คช็อปพาลงมือทำตามเนื้อหาที่สอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เดือนละ 3-4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปีเต็ม เพราะเราเชื่อว่า นี่คือทางออกที่มีความเป็นไปได้สูงกว่าการปล่อยให้ผู้เรียนไปเผชิญโชคเอาเองตามลำพัง
.


คอร์ส “ปล่อยของ” สามารถติดต่อผู้บรรยายได้โดยตรงในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม

•  เบอร์มือถือ : 097-225-2555
•  LINE ID : branding.co.th
•  กลุ่มไลน์ของรุ่น
•  Inbox ของเพจ BRANDING.co.th
.


ขอบเขตและเงื่อนไขในการให้คำปรึกษาของคอร์ส “ปล่อยของ”

1.  จะให้คำปรึกษาเฉพาะท่านที่ผ่านการอบรมคอร์ส “ปล่อยของ” แล้วเท่านั้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับผู้อื่นได้

2. ท่านที่ลงทะเบียนคอร์ส “ปล่อยของ” เอาไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียน จะไม่ให้คำปรึกษา เนื่องจากยังไม่เข้าใจกลยุทธ์

3.  เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้ที่มาเรียนเท่านั้น ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับ ธุรกิจ/บริษัท/องค์กร ของผู้ที่มาเรียน

4.  การให้คำปรึกษาจะไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัวและทีมงานของผู้ที่มาเรียน

5.  จะให้คำปรึกษาได้เฉพาะแนวทางที่ไม่ขัดกฎหมายและไม่ขัดศีลธรรมเท่านั้น

6.  จะให้คำปรึกษาเท่านั้น จะไม่ได้ช่วยดูแลหรือบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้เข้าอบรม

7.  จะให้คำปรึกษาภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของคอร์สที่มาอบรมเท่านั้น

8.  จะให้คำปรึกษาท่านละ 1 แบรนด์ และเพียงเพจเดียวเท่านั้น

9.  การดำเนินกลยุทธ์ตามเนื้อหาของคอร์สให้เป็นดุลยพินิจของผู้เข้าอบรม ทางบริษัทจะไม่ได้บังคับให้ทำตาม

10.  จะไม่ได้ช่วยตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของผู้เข้าอบรม โดยจะให้คำปรึกษาเท่านั้น

11.  ทางบริษัทเพียงให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่ได้การันตียอดขายหรือความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
.


ทำไมคนที่มีปรึกษาส่วนตัวที่มีประสบการณ์และมีจรรยาบรรณ จึงประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนที่ไม่มี

1.  บอกทิศทาง – เพราะที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำกับผู้ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ผู้ที่ไม่รู้จะไปต่อยังไง ให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น

2.  บอกภาพรวม – เพราะที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำกับผู้ที่มองแค่จิ๊กซอว์บางชิ้น ได้มองเห็นภาพทั้งใบ เช่น รู้ว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง เป็นต้น

3.  บอกวิธีแก้ปัญหา – เพราะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ จะมีคำแนะนำที่สามารถทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้

4.  ถ่ายโอนความรู้ให้ – บางองค์กรไม่มีองค์ความรู้เลย ทำให้ไปช้ามากๆ หากมีที่ปรึกษาที่ไม่ใช่แค่แนะนำ แต่ถ่ายโอนความรู้ให้ด้วย จะช่วยให้ไปได้เร็วขึ้น

5.  พัฒนาบุคลากร – การทำงานต้องอาศัยทีม ถ้าทีมยังไม่เป็นงาน ยังไม่มีทักษะ หากมีที่ปรึกษาที่พ่วงการฝึกอบรมบุคลากรให้ด้วย (เวิร์คช็อป) จะไปได้เร็วขึ้นมาก

6.  วางระบบงานให้ – เพราะที่ปรึกษาจะแนะนำให้วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการทำงาน เป็นขั้นเป็นตอน มีการจัดลำดับงาน ไม่สลับหน้าสลับหลัง ไม่วกไปวนมา ไม่ซ้ำซอน

7.  ช่วยลดภาระงาน – เพราะที่ปรึกษาจะแนะนำให้ทำงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงไม่ต้องทำอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นแค่ภาระ

8.  ช่วยให้มั่นใจขึ้น – บางท่านไม่กล้าทำอะไรเลย เพราะไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวความผิดพลาด แต่พอได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษา ช่วยให้กล้าลงมือทำ

9.  ไม่ต้องลองผิดลองถูก – ที่ปรึกษามักจะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ มามากมาย จึงรู้ว่าแต่ละปัญหาจะต้องแก้ด้วยวิธีใด
.


ลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี

1.  มีผลงานอย่างชัดเจน
2.  มีประสบการณ์หลายปี
3.  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4.  มีอุดมการณ์ในการทำงาน
5.  มีวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจน
6.  มีเป้าหมายเดียวกันกับเรา
7.  ตั้งใจรับฟังและเข้าใจเรา
8.  รักษาผลประโยชน์ของเรา
9.  ไม่เห็นเราเป็นแค่เหยื่อ
.


[ คอร์ส “ปล่อยของ” ]

.