Consultant


ผู้ให้คำปรึกษา

Brand SHOW-159

คุณอลงกรณ์  ดอกดวง
Founder & CEO of BRANDING.co.th
[ LINE ]
[ Messenger ]

.


ตัวอย่างผลงาน

Brand SHOW-521

1. Play Academy

กรณีศึกษา : กลยุทธ์ในการก้าวข้ามวิกฤตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

คุณครูชลมาศ คูหารัตนากร (คุณครูปุ๊ก)
ได้กรุณาให้สัมภาษณ์

คุณครูศักดา เด่นประยูรวงศ์ (คุณครูแป๋ง)
ได้กรุณาให้สัมภาษณ์

คุณครูปุ๊ก และ คุณครูแป๋ง ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ไว้ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. English Academy (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเพจเป็น English Academic)

กรณีศึกษา : กลยุทธ์ในการเร่งสปีดกิจการให้เติบโตอย่างรวดเร็วที่สามารถวัดผลได้

อ.วศิน โพธิ์งาม (คุณครูพี่ปาล์ม)
ได้กรุณาให้สัมภาษณ์

คุณครูพี่ปาล์ม ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ไว้ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม

3.  KEY24.co.th

กรณีศึกษา : กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการลาออกจากงานประจำ

คุณนงนภัส กอธัญญาวัฒน์ (พี่หนูนา)
ได้กรุณาให้สัมภาษณ์

พี่หนูนา และ พี่คิงส์ ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ไว้ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม

4.  SPEAKING.co.th

กรณีศึกษา : กลยุทธ์ในการปั้นเพจ 100,000 Likes ด้วยเงิน 0 บาท และกลยุทธ์ในการสร้างยอดขายแบบ Organic โดยไม่ต้องซื้อโฆษณาแม้แต่บาทเดียว

อ.ณัฏฐกานต์ ธรรมสุนทร (คุณครูกานต์)
ได้กรุณาให้สัมภาษณ์

คุณครูกานต์ ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ไว้ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม

5.  PATCHA.co.th

กรณีศึกษา : กลยุทธ์ในการก้าวข้ามวิกฤตสั่งผลิตสินค้าโดยไม่รู้ว่าจะขายมันยังไง

คุณพชรพร เพชรทอง (คุณแก้ว)
ได้กรุณาให้สัมภาษณ์

คุณแก้ว ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ไว้ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม

.


ทำไมคนที่มี “ที่ปรึกษาส่วนตัว” ที่มีประสบการณ์ และมีจรรยาบรรณ จึงประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนที่ไม่มี

1.  บอกทิศทาง – เพราะที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำกับผู้ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ผู้ที่ไม่รู้จะไปต่อยังไง ให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น

2.  บอกภาพรวม – เพราะที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำกับผู้ที่มองแค่จิ๊กซอว์บางชิ้น ได้มองเห็นภาพทั้งใบ เช่น รู้ว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง เป็นต้น

3.  บอกวิธีแก้ปัญหา – เพราะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ จะมีคำแนะนำที่สามารถทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้

4.  ถ่ายโอนความรู้ให้ – บางองค์กรไม่มีองค์ความรู้เลย ทำให้ไปช้ามากๆ หากมีที่ปรึกษาที่ไม่ใช่แค่แนะนำ แต่ถ่ายโอนความรู้ให้ด้วย จะช่วยให้ไปได้เร็วขึ้น

5.  พัฒนาบุคลากร – การทำงานต้องอาศัยทีม ถ้าทีมยังไม่เป็นงาน ยังไม่มีทักษะ หากมีที่ปรึกษาที่พ่วงการฝึกอบรมบุคลากรให้ด้วย (เวิร์คช็อป) จะไปได้เร็วขึ้นมาก

6.  วางระบบงานให้ – เพราะที่ปรึกษาจะแนะนำให้วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการทำงาน เป็นขั้นเป็นตอน มีการจัดลำดับงาน ไม่สลับหน้าสลับหลัง ไม่วกไปวนมา ไม่ซ้ำซอน

7.  ช่วยลดภาระงาน – เพราะที่ปรึกษาจะแนะนำให้ทำงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงไม่ต้องทำอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นแค่ภาระ

8.  ช่วยให้มั่นใจขึ้น – บางท่านไม่กล้าทำอะไรเลย เพราะไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวความผิดพลาด แต่พอได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษา ช่วยให้กล้าลงมือทำ

9.  ไม่ต้องลองผิดลองถูก – ที่ปรึกษามักจะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ มามากมาย จึงรู้ว่าแต่ละปัญหาจะต้องแก้ด้วยวิธีใด
.


ลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี

1.  มีผลงานอย่างชัดเจน
2.  มีประสบการณ์หลายปี
3.  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4.  มีอุดมการณ์ในการทำงาน
5.  มีวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจน
6.  มีเป้าหมายเดียวกันกับเรา
7.  ตั้งใจรับฟังและเข้าใจเรา
8.  รักษาผลประโยชน์ของเรา
9.  ไม่เห็นเราเป็นแค่เหยื่อ
.


Placeholder Image


รับเป็นที่ปรึกษา แบรนด์บุคคล (Personal Brand), แบรนด์สินค้า (Product Brand) และ แบรนด์องค์กร (Corporate Brand)
.


รูปแบบการทำงาน

1.  ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด (ไม่รวมตัวแทนจำหน่าย) สามารถติดต่อที่ปรึกษาได้ 24 ชม. ทุกวัน ตลอดทั้งเดือน และติดต่อได้ในทุกช่องทาง (Mobile, LINE, Inbox)

2.  โค้ชชิ่งและวิเคราะห์เจาะลึกอย่างละเอียด เพื่อหาจุดขาย แล้วดึงข้อมูลออกมานำเสนอให้ “ชัด แพง ต่าง” เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างยอดขาย

3.  พาทำเพจสำหรับธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างยอดขาย และสามารถใช้แทนเว็บไซต์ได้ เพื่อช่วยลดต้นทุน และทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

4.  มี Private Workshop เพื่อโค้ชชิ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด (ไม่รวมตัวแทนจำหน่าย) และพาลงมือทำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. (เดือนละ 4 ครั้ง)

5.  เสนอกลยุทธ์และไอเดียในการสร้าง Organic Viral Content เพื่อให้สามารถแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า (เพราะช่วยประหยัดค่า ads ได้มาก)

6.  ฝึกอบรมทีม Content และถ่ายโอนความรู้ให้ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ (Private Workshop ตาม ข้อ 4, ไม่เกิน 20 คน)

7.  ร่วมประชุมกับผู้บริหาร (ผู้มีอำนาจตัดสินใจ) เพื่อเสนอกลยุทธ์และไอเดียในการสร้างแบรนด์

8.  เสนอไอเดียในการตั้งชื่อแบรนด์, ออกแบบโลโก้ และองค์ประกอบของแบรนด์ที่จำเป็น (กรณีที่ยังไม่มี)

9.  Monitor เพจของแบรนด์ให้ตลอดทั้งเดือน (เพจเดียว) เพื่อโค้ชชิ่งการเขียน Content ให้กับทีม Content ตาม ข้อ 6

10.  สอนตัวแทนจำหน่ายให้เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. (กรณีเป็นแบรนด์ที่มีตัวแทนจำหน่าย, เป็นการบรรยาย, ไม่จำกัดจำนวนผู้ฟัง)

11.  เสนอกลยุทธ์และไอเดียในการออกแบบหรือปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสร้างยอดขาย (กรณีเป็นแบรนด์ที่มีเว็บไซต์)

12.  ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน และไม่มีสัญญาจ้างขั้นต่ำ เพราะที่ปรึกษาจะถ่ายโอนความรู้ให้ หากสามารถทำเองได้แล้ว จะจ้างต่อหรือไม่ก็ได้

13. กรณีลูกค้าขอทำสัญญาจ้าง 1 ปี แล้วลูกค้าเปลี่ยนธุรกิจ หรือไม่ดำเนินธุรกิจต่อ หรือไม่ต้องการให้เป็นที่ปรึกษาต่อ จะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ผิดสัญญา และจะไม่คืนเงินให้ลูกค้า (แนะนำให้จ้างเดือนต่อเดือน)
.


ค่าที่ปรึกษา

1.  กรณีทำคนเดียวโดยไม่มีทีมงาน ค่าที่ปรึกษา เดือนละ 200,000 บาท, ปีละ 2,000,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

2.  กรณีมีการฝึกอบรมทีม Content ค่าที่ปรึกษา เดือนละ 300,000 บาท, ปีละ 3,000,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

3.  กรณีมีการฝึกอบรมทีม Content และบุคลากรด้านอื่นๆ ค่าที่ปรึกษา เดือนละ 400,000 บาท, ปีละ 4,000,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

4.  กรณีมีการฝึกอบรมทีม Content, บุคลากรด้านอื่นๆ และสอนตัวแทนจำหน่าย ค่าที่ปรึกษา เดือนละ 500,000 บาท, ปีละ 5,000,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

5.  กรณีเป็นที่ปรึกษาจนกว่าจะมียอดขายเดือนละ 100,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน ค่าที่ปรึกษา 2,000,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
.


[ ขอใบเสนอราคา ]
.