โอกาสในการสร้างรายได้

1. ขายคอร์สออนไลน์

สำหรับท่านที่มีคอร์สออนไลน์ที่ไม่ติดสัญญากับที่อื่น สามารถนำมาขายใน http://www.branding.co.th ได้ ท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอลงกรณ์ ดอกดวง (Founder & CEO of BRANDING.co.th)

2. เป็น AE อิสระ

หน้าที่ของ AE อิสระ

1. AE (Account Executive) จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง บริษัท กับ ลูกค้า ของบริษัท โดยจะทำหน้าที่ หาลูกค้า, ขายงานให้บริษัท และดูแลลูกค้าของบริษัท

2. AE จะเข้าไปค้นหาความต้องการของลูกค้า แล้วนำมาแจ้งให้บริษัททราบ และจะสรุปรายละเอียดของงานให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ

3. AE จะเข้าไปนำเสนอ งาน/โซลูชั่นส์ ของบริษัทให้กับลูกค้า โดยก่อนนำเสนอ AE จะตรวจสอบความถูกต้องของ งาน/โซลูชั่นส์ ก่อนเสมอ

4. AE จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ งาน/โซลูชั่นส์ ของบริษัท ให้เข้าใจ ก่อนเข้าไปนำเสนอต่อลูกค้า

5. AE จะติดต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในหน่วยงานหรือองค์กรของลูกค้า เพื่อเข้าไปนำเสนอ งาน/โซลูชั่นส์ ของบริษัท

6. AE จะพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ต่าง ๆ

7. AE จะเป็นตัวกลางในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ต่อไปนี้เป็น ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ

1. AE อิสระ ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่มีเงินเดือนและสวัสดิการใด ๆ ให้กับ AE อิสระ

2. AE อิสระ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำงานของตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก เป็นต้น

3. AE อิสระ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดซื้อ ของลูกค้าที่ตนดูแล เมื่อลูกค้าที่ตนดูแลซื้อ สินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้กับทางบริษัท
รับเป็นที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์
หลักสูตรการอบรมด้านดิจิทัล
รับเป็นวิทยากรบรรยาย
รับฝึกอบรมภายในบริษัท
รับทำเว็บไซต์ด้วย WordPress
รับถ่ายภาพสินค้าและทำวิดีโอ

4. การจ่ายค่าคอมมิชชั่น
– จ่ายค่าคอมมิชชั่น ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
– หัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ
– ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เซ็นสำเนา)

5. AE อิสระ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า ก็ต่อเมื่อยังทำหน้าที่เป็น AE อิสระ ของบริษัทอยู่เท่านั้น
– เพราะเงื่อนไขสำคัญของการได้รับค่าคอมมิชชั่นคือการเป็นผู้ดูแลลูกค้า
– AE อิสระ ท่านใดที่เลิกทำไปแล้วหรือถูกบริษัทยกเลิกการเป็น AE อิสระ เนื่องจากทำผิด ข้อตกและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า

6. ทางบริษัทจะไม่ขายงานให้กับลูกค้าเก่าเอง ยกเว้นเป็นลูกค้าเก่าที่ไม่มี AE อิสระ ท่านใดเป็นเจ้าของบัญชี (เจ้าของบัญชีเลิกทำไปแล้ว) หรือเป็นลูกค้าเก่าที่ AE อิสระ ผู้เป็นเจ้าของบัญชี ไม่ดูแล

7. การเข้าไปช่วยบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า AE อิสระ จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
– ปกติแล้วทางบริษัทไม่มีบริการรับบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ AE อิสระ ทราบล่วงหน้า

8. AE อิสระ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ได้แก่
ข้อตกลงและเงื่อนไข
การปกป้องข้อมูลลูกค้า
จริยธรรมทางธุรกิจ

9. ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเป็น AE อิสระ หาก AE อิสระ ท่านใด ไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ

สิ่งที่ผู้สมัคร AE อิสระ ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ โดยให้เซ็นรับรองสำเนา พร้อมทั้งระบุว่า ใช้สำหรับสมัคร AE อิสระ ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะใช้รับค่าคอมมิชชั่นของผู้สมัคร 1 ใบ โดยให้เซ็นรับรองสำเนา พร้อมทั้งระบุว่า ใช้สำหรับสมัคร AE อิสระ ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

3. Gmail (เพื่อเข้าไปดูสถานะและค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับในแต่ละรอบ)

4. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ ให้ส่ง สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัญชีธนาคาร มาที่ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 299/754 หมู่บ้าน มัณฑนา เลค วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 (โดยให้ส่งแบบไม่ต้องมีคนเซ็นรับ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอลงกรณ์ ดอกดวง (Founder & CEO of BRANDING.co.th)

สมัคร AE อิสระ

หากท่านต้องการ สมัคร AE อิสระ กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วคลิกปุ่ม สมัคร AE อิสระ ที่อยู่ด้านล่าง โดยทางบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่าน ตามนโยบาย การปกป้องข้อมูลลูกค้า และ จริยธรรมทางธุรกิจ

ก่อนที่ท่านจะ สมัคร AE อิสระ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
(1) ข้อตกลงและเงื่อนไข
(2) การปกป้องข้อมูลลูกค้า
(3) จริยธรรมทางธุรกิจ
ที่บริษัทมีต่อลูกค้า และ
(4) ข้อตกและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ

หลังจากท่านส่งข้อมูล
ทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับ
เพื่อสัมภาษณ์