คอร์ส “ปล่อยของ”


ข้อ 1 - 15.001

กรณีศึกษา
(ผลงานของผู้บรรยาย)

Brand SHOW-521


1. Play Academy

.
ขอขอบคุณ คุณครูชลมาศ คูหารัตนากร (คุณครูปุ๊ก) และ คุณครูศักดา เด่นประยูรวงศ์ (คุณครูแป๋ง) เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok [ 81 นาที ]
(เพจ Play Academy)
.

.
ขอขอบคุณ คุณครูชลมาศ คูหารัตนากร (คุณครูปุ๊ก)
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ [ 19 นาที ]
(เพจ Play Academy)
.

.
ขอขอบคุณ คุณครูศักดา เด่นประยูรวงศ์ (คุณครูแป๋ง)
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ [ 5 นาที ]
(เพจ Play Academy)
.

รายละเอียดเพิ่มเติม …
.


2. English Academy

.
ขอขอบคุณ อ.วศิน โพธิ์งาม (คุณครูพี่ปาล์ม) เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok [ 67 นาที ]
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเพจเป็น English Academic)
.

.
ขอขอบคุณ อ.วศิน โพธิ์งาม (คุณครูพี่ปาล์ม)
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ [ 15 นาที ]
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเพจเป็น English Academic)
.

รายละเอียดเพิ่มเติม …
.


3. KEY24.co.th

.
ขอขอบคุณ คุณนงนภัส กอธัญญาวัฒน์ (พี่หนูนา) และ คุณจิรวัฒน์ สิงห์คำป้อง (พี่คิงส์) เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok [ 44 นาที ]
(เพจ KEY24.co.th)
.

.
ขอขอบคุณ คุณนงนภัส กอธัญญาวัฒน์ (พี่หนูนา)
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ [ 14 นาที ]
(เพจ KEY24.co.th)
.

รายละเอียดเพิ่มเติม …
.


4. SPEAKING.co.th

.
ขอขอบคุณ อ.ณัฏฐกานต์ ธรรมสุนทร (คุณครูกานต์) เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok [ 57 นาที ]
(เพจ SPEAKING.co.th)
.

.
ขอขอบคุณ อ.ณัฏฐกานต์ ธรรมสุนทร (คุณครูกานต์)
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ [ 16 นาที ]
(เพจ SPEAKING.co.th)
.

รายละเอียดเพิ่มเติม …
.


5. PATCHA.co.th

.
ขอขอบคุณ คุณพชรพร เพชรทอง (คุณแก้ว) เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในงาน BRAND SHOW ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ Swissôtel Le Concorde Bangkok [ 62 นาที ]
(เพจ PATCHA.co.th)
.

.
ขอขอบคุณ คุณพชรพร เพชรทอง (คุณแก้ว)
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ [ 12 นาที ]
(เพจ PATCHA.co.th)
.

รายละเอียดเพิ่มเติม …
.

ข้อ 1 - 15.002

คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในคอร์ส “ปล่อยของ” รุ่นที่ 20

.
ขอขอบคุณ คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ เป็นอย่างสูง
ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในคอร์ส “ปล่อยของ” รุ่นที่ 20

.

ข้อ 1 - 15.003

เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้
ระยะเวลา 1 ปีเต็ม

img_6017

หลังจบคอร์สปล่อยของแล้ว ผู้บรรยายจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านด้วยตัวเอง เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม สามารถติดต่อผู้บรรยายได้โดยตรงในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เราเชื่อว่า การสัมมนาที่ผู้เรียนยังมองภาพรวมไม่ออก หรือมองภาพรวมยังไม่ชัด ยังเริ่มต้นไม่ถูก ไปไม่เป็น และยังทำตามกลยุทธ์ย่อยๆ ของคอร์สไม่ได้ แต่ต้องกลับไปเผชิญโชค ลองผิดลองถูกเอาเอง โดยผู้บรรยายไม่ได้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวคอยให้คำแนะนำ และไม่มีเวิร์คช็อปพาลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามเนื้อหาที่สอน โอกาสที่ผู้เรียนจะประสบความสำเร็จนั้นต่ำมากๆ

คอร์ส “ปล่อยของ” จึงไม่ใช่แค่การสัมมนา 2 วันเต็ม แต่ผู้บรรยายจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน และมีเวิร์คช็อปพาลงมือทำตามเนื้อหาที่สอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เดือนละ 3-4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปีเต็ม เพราะเราเชื่อว่า นี่คือทางออกที่มีความเป็นไปได้สูงกว่าการปล่อยให้ผู้เรียนไปเผชิญโชคเอาเองตามลำพัง
.


คอร์ส “ปล่อยของ” สามารถติดต่อผู้บรรยายได้โดยตรงในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม

•  เบอร์มือถือ : 097-225-2555
•  LINE ID : branding.co.th
•  กลุ่มไลน์ของรุ่น
•  Inbox ของเพจ BRANDING.co.th
.


ขอบเขตและเงื่อนไขในการให้คำปรึกษาของคอร์ส “ปล่อยของ”

1.  จะให้คำปรึกษาเฉพาะท่านที่ผ่านการอบรมคอร์ส “ปล่อยของ” แล้วเท่านั้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับผู้อื่นได้

2. ท่านที่ลงทะเบียนคอร์ส “ปล่อยของ” เอาไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียน จะไม่ให้คำปรึกษา เนื่องจากยังไม่เข้าใจกลยุทธ์

3.  เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้ที่มาเรียนเท่านั้น ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับ ธุรกิจ/บริษัท/องค์กร ของผู้ที่มาเรียน

4.  การให้คำปรึกษาจะไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัวและทีมงานของผู้ที่มาเรียน

5.  จะให้คำปรึกษาได้เฉพาะแนวทางที่ไม่ขัดกฎหมายและไม่ขัดศีลธรรมเท่านั้น

6.  จะให้คำปรึกษาเท่านั้น จะไม่ได้ช่วยดูแลหรือบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้เข้าอบรม

7.  จะให้คำปรึกษาภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของคอร์สที่มาอบรมเท่านั้น

8.  จะให้คำปรึกษาท่านละ 1 แบรนด์ และเพียงเพจเดียวเท่านั้น

9.  การดำเนินกลยุทธ์ตามเนื้อหาของคอร์สให้เป็นดุลยพินิจของผู้เข้าอบรม ทางบริษัทจะไม่ได้บังคับให้ทำตาม

10.  จะไม่ได้ช่วยตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของผู้เข้าอบรม โดยจะให้คำปรึกษาเท่านั้น

11.  ทางบริษัทเพียงให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่ได้การันตียอดขายหรือความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
.


ทำไมคนที่มี “ที่ปรึกษาส่วนตัว” ที่มีประสบการณ์ และมีจรรยาบรรณ จึงประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนที่ไม่มี

1.  บอกทิศทาง – เพราะที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำกับผู้ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ผู้ที่ไม่รู้จะไปต่อยังไง ให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น

2.  บอกภาพรวม – เพราะที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำกับผู้ที่มองแค่จิ๊กซอว์บางชิ้น ได้มองเห็นภาพทั้งใบ เช่น รู้ว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง เป็นต้น

3.  บอกวิธีแก้ปัญหา – เพราะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ จะมีคำแนะนำที่สามารถทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้

4.  ถ่ายโอนความรู้ให้ – บางองค์กรไม่มีองค์ความรู้เลย ทำให้ไปช้ามากๆ หากมีที่ปรึกษาที่ไม่ใช่แค่แนะนำ แต่ถ่ายโอนความรู้ให้ด้วย จะช่วยให้ไปได้เร็วขึ้น

5.  พัฒนาบุคลากร – การทำงานต้องอาศัยทีม ถ้าทีมยังไม่เป็นงาน ยังไม่มีทักษะ หากมีที่ปรึกษาที่พ่วงการฝึกอบรมบุคลากรให้ด้วย (เวิร์คช็อป) จะไปได้เร็วขึ้นมาก

6.  วางระบบงานให้ – เพราะที่ปรึกษาจะแนะนำให้วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการทำงาน เป็นขั้นเป็นตอน มีการจัดลำดับงาน ไม่สลับหน้าสลับหลัง ไม่วกไปวนมา ไม่ซ้ำซอน

7.  ช่วยลดภาระงาน – เพราะที่ปรึกษาจะแนะนำให้ทำงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงไม่ต้องทำอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นแค่ภาระ

8.  ช่วยให้มั่นใจขึ้น – บางท่านไม่กล้าทำอะไรเลย เพราะไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวความผิดพลาด แต่พอได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษา ช่วยให้กล้าลงมือทำ

9.  ไม่ต้องลองผิดลองถูก – ที่ปรึกษามักจะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ มามากมาย จึงรู้ว่าแต่ละปัญหาจะต้องแก้ด้วยวิธีใด
.


ลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี

1.  มีผลงานอย่างชัดเจน
2.  มีประสบการณ์หลายปี
3.  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4.  มีอุดมการณ์ในการทำงาน
5.  มีวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจน
6.  มีเป้าหมายเดียวกันกับเรา
7.  ตั้งใจรับฟังและเข้าใจเรา
8.  รักษาผลประโยชน์ของเรา
9.  ไม่เห็นเราเป็นแค่เหยื่อ

.

ข้อ 1 - 15.004

มี “เวิร์คช็อปพิเศษ” ให้
ระยะเวลา 1 ปีเต็ม

หลังจบคอร์ส “ปล่อยของ” แล้ว ทางบริษัทจะมีเวิร์คช็อปพิเศษเดือนละ 3-4 ครั้ง เพื่อพาลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยผู้บรรยายจะพาทำเวิร์คช็อปด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม
.


เงื่อนไขของ “เวิร์คช็อปพิเศษ”

• “เวิร์คช็อปพิเศษ” คือสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่ผ่านการอบรมคอร์ส “ปล่อยของ” แล้วเท่านั้น
•  ท่านที่ลงทะเบียนคอร์ส “ปล่อยของ” เอาไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียน จะไม่สามารถเข้าร่วม “เวิร์คช็อปพิเศษ” ได้
•  ไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับผู้อื่นได้
•  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
•  จัดเดือนละ 3-4 ครั้ง
•  ผู้บรรยายจะดำเนินการด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน
.


“เวิร์คช็อปพิเศษ” ทำอะไรบ้าง ?

•  โค้ชชิ่งผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทีละท่าน แบบ 1:1
•  วิเคราะห์เจาะลึกแต่ละเพจแต่ละแบรนด์โดยเฉพาะ
•  เป็นคลีนิคคอยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆ
•  พาลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (จับมือทำ)
•  ตรวจการบ้าน
•  เรียนทบทวน
•  อัพเดทเนื้อหาเดิม
•  เสริมกลยุทธ์ใหม่ๆ
.


สถานที่จัด “เวิร์คช็อปพิเศษ”

“เวิร์คช็อปพิเศษ” จัดที่ BRANDING HOME วัชรพล

ที่ตั้ง : โครงการ เวนิส ดี ไอริส วัชรพล, เลขที่ 1/214 ถนนวัชรพล ซอย 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Google Map…
ดูตารางเวิร์คช็อปพิเศษ …
ลงทะเบียนเข้าร่วม “เวิร์คช็อปพิเศษ” …

.

ข้อ 1 - 15.005

โค้ชชิ่งแบบ 1:1
ระยะเวลา 1 ปีเต็ม

ภาพประกอบ คอร์ส ปล่อยของ.002

ผู้บรรยายจะโค้ชชิ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านแบบ 1:1 ในทุกขั้นตอน ทั้งในคอร์ส ในการเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว และในเวิร์คช็อปพิเศษ เพื่อวิเคราะห์เจาะลึกและค้นหาจุดขาย (ชัด, แพง, ต่าง) ของแต่ละแบรนด์ แล้วนำมาออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะกับแต่ละแบรนด์โดยเฉพาะ
.


ในคอร์ส “ปล่อยของ” (2 วันเต็ม)

ในคอร์ส “ปล่อยของ” เป็นการพบกันครั้งแรก หากผู้เข้าอบรมท่านใดยังหาตัวเองไม่เจอ ผู้บรรยายก็จะพา “หาของ” และเมื่อหาของเจอแล้ว ผู้บรรยายจะดึงของออกมา แล้วเรียบเรียงให้ ชัด แพง ต่าง กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นการโค้ชชิ่งแบบ 1:1 โดยผู้เข้าอบรมทั้งหมดจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถประยุกต์และต่อยอดให้กับธุรกิจของแต่ละท่านได้
.


ในการเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว (24 ชม., 1 ปี)

ในการเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับท่านที่ผ่านการอบรมคอร์ส “ปล่อยของ” ผู้บรรยายจะวิเคราะห์เจาะลึกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของแต่ละท่านแบบเฉพาะเจาะจง ตามสถานการณ์ ตามลักษณะของปัญหา และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเป็นการโค้ชชิ่งแบบ 1:1 โดยสามารถติดต่อผู้บรรยายได้โดยตรงในทุกช่องทาง
.


ใน “เวิร์คช็อปพิเศษ” (เดือนละ 3-4 ครั้ง)

ใน “เวิร์คช็อปพิเศษ” จะเป็นคลีนิคคอยให้คำแนะนำ พาแก้ปัญหาแบบจับมือทำ และตรวจการบ้าน ที่เป็นการโค้ชชิ่งแบบ 1:1 และนอกจากนี้ ใน “เวิร์คช็อปพิเศษ” ยังมีการเรียนทบทวน อัพเดทเนื้อหาเดิม และเสริมกลยุทธ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดย “เวิร์คช็อปพิเศษ” จะจัดเดือนละ 3-4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปีเต็ม

.

ข้อ 1 - 15.006

ช่วยโปรโมท
ระยะเวลา 1 ปีเต็ม

Brand SHOW-411

การช่วยโปรโมทในรูปแบบต่างๆ

•  LIVE ลงเพจ BRANDING.co.th (ไม่บังคับ ตามความสมัครใจ)

•  มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรณีศึกษาลงในพ็อคเก็ตบุ๊คเล่มแรกของ คุณอลงกรณ์ ดอกดวง (ยังไม่มีกำหนดการ, ไม่ได้บังคับให้เป็นเคส, เป็นเคสไม่มีค่าใช้จ่าย)

•  มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็น Guest Speakers บนเวทีของงาน BRAND SHOW (งาน BRAND SHOW ครั้งต่อไปยังไม่มีกำหนดการ, การเป็น Guest Speakers ไม่มีค่าใช้จ่าย)

.

ข้อ 1 - 15.007

รับรุ่นละ 5 ท่าน เท่านั้น
(ไม่รับเพิ่มหน้างาน)

Brand SHOW-276

ทำไมจึงรับเพียงรุ่นละ 5 ท่าน เท่านั้น

คอร์ส “ปล่อยของ” ในแต่ละรุ่นจะรับไม่เกิน 5 ท่าน (มีเพียงท่านเดียวก็จัด จะไม่เลื่อนหรือยกเลิก) เพื่อประสิทธิภาพในการสอนแบบจับมือทำ ที่ต้องการผลลัพธ์ จึงรับเพียงรุ่นละ 5 ท่าน เท่านั้น โดยใช้เวลาเรียน 2 วันเต็ม เวลา 09:00-17:00 น.

โค้ชชิ่งแต่ละธุรกิจแบบวิเคราะห์เจาะลึก เพื่อค้นหาจุดดี จุดเด่น จุดแข็ง จุดขาย จุดแพง จุดต่าง แล้วนำข้อมูลมาออกแบบเพจสำหรับธุรกิจ ที่มีความน่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมจะสามารถออกแบบเพจสำหรับธุรกิจได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ แต่จะได้เพจสำหรับธุรกิจที่น่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ มีความสมบูรณ์ของข้อมูล คล้ายๆ กับเว็บไซต์ จึงสามารถใช้แทนเว็บไซต์ได้ในระดับหนึ่ง

หากนำไปใช้แทนเว็บไซต์ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และดูแลง่ายกว่าเว็บไซต์หลายเท่า ผู้บรรยาย (คุณอลงกรณ์ ดอกดวง) เป็นผู้คิดค้นและออกแบบเพจสำหรับธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวเพื่อใช้งานแทนเว็บไซต์มาหลายปีแล้ว

จึงสามารถวิเคราะห์และออกแบบเพจให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการบรรยาย เป็นเวิร์คช็อปแบบจับมือทำ ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะสามารถทำเป็นในคอร์สเลย

เมื่อจบคอร์สแล้ว จะสามารถสร้างเพจสำหรับธุรกิจที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างได้ไม่จำกัดจำนวน ตามความต้องการ (ทำเป็นจริงๆ ไม่ใช่แค่ได้ความรู้กลับไป)

.

ข้อ 1 - 15.008

คอร์ส “ปล่อยของ”
พาผู้เข้าอบรมทำอะไร

ภาพประกอบ คอร์ส ปล่อยของ.001

เนื้อหาของคอร์ส “ปล่อยของ”

•  พาผู้เข้าอบรมค้นหาตัวเอง (กรณีหาตัวเองยังไม่เจอ)

•  แบรนด์คืออะไร ทำไมต้องสร้างแบรนด์

•  กลยุทธ์ในการก่อตั้งแบรนด์ให้ได้ราคา (น่าเชื่อถือ, แพง)

•  กลยุทธ์ในการประยุกต์เพจเพื่อใช้เพจแทนเว็บไซต์

•  กลยุทธ์ในการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ

•  กลยุทธ์ในการเขียนคอนเทนท์ 100,000 แชร์ (แบบ Organic)

•  กลยุทธ์ในการสร้างผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสน (แบบ Organic)

•  Mindset ในการดำเนินธุรกิจบน Facebook

•  กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจโดยเริ่มต้นจากศูนย์

•  กลยุทธ์ในการทำตลาดบน Facebook แบบ Organic

•  กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจรองรับการลาออกจากงานประจำ

•  กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน

•  มีตัวอย่างผลลัพธ์ให้ท่านดูจำนวนมาก

•  ความสำคัญของอุดมการณ์และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

•  ความแตกต่างระหว่างการขายแบรนด์กับการขายสินค้า

และอื่นๆ อีกมากมาย

พร้อมระบบช่วยเหลือ 1 ปีเต็ม

.

ข้อ 1 - 15.009

คอร์ส “ปล่อยของ”
เหมาะสำหรับใครบ้าง

Brand SHOW-532

คอร์ส “ปล่อยของ” เหมาะสำหรับใครบ้าง

•  เหมาะกับท่านที่หาตัวเองยังไม่เจอ

•  เหมาะกับท่านที่กำลังเจอวิกฤตทางธุรกิจ

•  เหมาะกับท่านที่ยังไม่มีธุรกิจและต้องการสร้างธุรกิจให้กับตัวเอง

•  เหมาะกับท่านที่ต้องการเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นธุรกิจ

•  เหมาะกับท่านที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเอง (แบรนด์บุคคล)

•  เหมาะกับท่านเจ้าของแบรนด์ทุกชนิด เช่น แบรนด์ผลิตภัณฑ์

•  เหมาะกับท่านเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำตลาดบน Facebook

•  เหมาะกับท่านที่ใช้ Facebook เป็นแล้ว ทั้งบนมือถือและโน้ตบุ๊ค

•  คอร์ส “ปล่อยของ” ไม่รับพนักงาน ไม่รับท่านที่ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ

•  คอร์ส “ปล่อยของ” ไม่รับท่านที่มาหาความรู้ แต่ไม่ต้องการทำธุรกิจ

.

ข้อ 1 - 15.010

ผู้บรรยาย
คอร์ส “ปล่อยของ”

เรียน  ท่านผู้สนใจในการสร้างแบรนด์

กว่า 10 ปี ที่ผมขลุกอยู่กับ Facebook และกว่า 7 ปี ที่ผมสอนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำตลาดบน Facebook ผมได้คิดค้นและพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ทุกกลยุทธ์จะมีการทดลองและวัดผลซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อแน่ใจในผลลัพธ์ผมจึงจะนำมาสอนและให้คำปรึกษา

กลยุทธ์ของผมทั้งหมด เริ่มต้นจากการศึกษาความรู้ทั่วไปที่ผมเรียกมันว่า “ความรู้บริสุทธิ์”

เช่น วิธีการใช้งาน Facebook, วิธีการใช้งานเพจ, วิธีการใช้งาน YouTube, วิธีการใช้งาน Google Form, วิธีการสร้างแบรนด์, วิธีการนำเสนอข้อมูล เป็นต้น

จากนั้นผมก็จะนำความรู้บริสุทธิ์มา “ประยุกต์ใช้งาน” เพื่อให้ได้ “ผลลัพธ์ที่ต้องการ” และในขั้นตอนของการประยุกต์ใช้งานนี้เอง คือกลยุทธ์ที่ผมคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา

มันคือการนำองค์ความรู้หลายอย่างที่ผมมีอยู่ มาผสมผสานและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

หากเปรียบ “สิ่งที่ผมทำ” กับ “การทำอาหาร” ของร้านอาหาร

(1) “ความรู้บริสุทธิ์” เปรียบเหมือนวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในการทำอาหาร ซึ่งในแต่ละเมนูต้องใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงหลายอย่าง

(2) “ประยุกต์ใช้งาน (กลยุทธ์)” เปรียบเหมือนการคิดสูตรอาหารที่ไม่เหมือนใคร และวิธีการปรุงอาหารให้อร่อย

(3) “ผลลัพธ์ที่ต้องการ” เปรียบเหมือนเมนูเด็ดที่เป็น Signature ของร้าน

เนื่องจากทุกกลยุทธ์เป็นรูปแบบที่ผมคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเอง จึงแตกต่าง และไม่สามารถหาได้ใน Google

และกลยุทธ์ทั้งหมดของผม ถูกรวมเอาไว้ในคอร์ส “ปล่อยของ” นี่เองครับ

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความสนใจคอร์ส “ปล่อยของ”

ด้วยความปรารถนาดี

อลงกรณ์ ดอกดวง
Founder & CEO of BRANDING.co.th
ผู้บรรยายคอร์ส “ปล่อยของ”

.

ข้อ 1 - 15.011

การเตรียมตัว
ของผู้เข้าอบรม

ภาพประกอบ คอร์ส ปล่อยของ.003

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

•  กรณีมีเพจอยู่แล้ว ยังไม่ต้องทำอะไรกับเพจ

•  กรณียังไม่มีเพจ ยังไม่ต้องสร้างเพจ

•  ให้ท่านนำโน้ตบุ๊คมาด้วย (ห้ามลืมเมาส์นะครับ)

•  ต้องเป็นโน้ตบุ๊คที่รับสัญญาณ WiFi ได้ และเป็นเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่เป็นประจำ

•  ห้ามนำโน้ตบุ๊คที่ท่านไม่เคยใช้งานมาเข้าอบรมนะครับ

•  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเท่าที่มีอยู่ใส่โน้ตบุ๊คเอาไว้ เช่น วิดีโอ, ภาพ, บทความ เป็นต้น

•  หากไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ

•  เรามีสัญญาณ WiFi ให้ครับ

•  เรามีปลั๊กไฟฟ้าให้สะดวกทุกที่นั่งครับ

•  มีเบรกก่อนเรียน, เบรกเช้า, เบรกบ่าย และอาหารมื้อกลางวัน (3 Coffee Break + 1 Lunch)

.

ข้อ 1 - 15.012

กำหนดการรุ่นต่อไป
(วัน, เวลา, สถานที่)

Brand SHOW-355

คอร์ส “ปล่อยของ” รุ่นที่ 45

•  วัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

•  รับเพียงรุ่นละ 5 ท่าน เท่านั้น

•  จัดอบรมที่ BRANDING HOME วัชรพล ที่ตั้ง : โครงการ เวนิส ดี ไอริส วัชรพล, เลขที่ 1/214 ถนนวัชรพล ซอย 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 (Google Map)

•  จัดโดย บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด

•  บรรยายโดย คุณอลงกรณ์ ดอกดวง (Founder & CEO of BRANDING.co.th)

•  รูปแบบการจัดห้องอบรมเป็นแบบ Classroom

•  ที่จอดรถสะดวกมาก

*** เริ่มตรงเวลา ***

.

ข้อ 1 - 15.013

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

Brand SHOW-271

ราคาคอร์ส “ปล่อยของ”

คอร์ส “ปล่อยของ” ไม่ใช่แค่การสัมมนา 2 วันเต็ม แต่ยัง
1. เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ผู้เข้าอบรม 1 ปีเต็ม
2. มี “เวิร์คช็อปพิเศษ” จับมือทำ 1 ปีเต็ม
3. โค้ชชิ่งแบบ 1:1 ระยะเวลา 1 ปีเต็ม
4. ช่วยโปรโมทในรูปแบบต่างๆ 1 ปีเต็ม

การเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบนี้ ค่าที่ปรึกษาเดือนละ 30,000 บาท ดังนั้น 1 ปี เท่ากับ 360,000 บาท แต่ทางบริษัทคิดราคาเพียง 100,000 บาท เท่านั้น และพิเศษสุด ๆ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนในรุ่นที่ 45 จะได้รับราคาพิเศษ เพียง 60,000 บาท เท่านั้น หลังจากรุ่นที่ 45 แล้ว ทางบริษัทจะปรับเป็นราคาปกติ คือ 100,000 บาท

กรณีชำระเงินในนามบริษัท และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
– ยอดโอนคือ 58,317.76 บาท
– ยอดหัก ณ ที่จ่าย 3% คือ 1,682.24 บาท
– โดยนำใบหัก ณ ที่จ่าย มายื่นรับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่โต๊ะลงทะเบียน

หมายเหตุ : ทางบริษัทจะขยับราคาคอร์สขึ้นเรื่อยๆ แล้วหยุดอยู่ที่ 100,000 บาท

.

ข้อ 1 - 15.014

ข้อมูลบริษัทผู้จัดอบรม

บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด
.
Branding and Social Media Marketing Strategy (Thailand) Co., Ltd.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105557128025
Founder & CEO : คุณอลงกรณ์ ดอกดวง
.
ที่ตั้งบริษัท :
299/754 หมู่บ้าน มัณฑนา เลค วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
(เอกสารทุกชนิดให้ส่งมายังที่ตั้งบริษัท โดยให้ส่งแบบไม่ต้องมีคนเซ็นรับ)
.
ที่ตั้ง BRANDING HOME วัชรพล :
โครงการ เวนิส ดี ไอริส วัชรพล, เลขที่ 1/214 ถนนวัชรพล ซอย 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 (Google Map)
(คอร์สสอนสด และ เวิร์คช็อปพิเศษ จัดที่ BRANDING HOME วัชรพล)
.
Call Center : 097-225-2555
เวลาทำการ : 24 ชม. ทุกวัน
LINE ID : branding.co.th
LINE@ : @branding
Email : branding.co.th@gmail.com
.
บัญชีธนาคารของบริษัท :
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
ชื่อบัญชี บจก. แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย)
เลขที่บัญชี 954-2-18082-7

.

ข้อ 1 - 15.015

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Placeholder Image

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรมคอร์ส “ปล่อยของ”

•  ห้ามถ่ายทอดสดการบรรยายเนื้อหา แต่สามารถถ่ายทอดสดบรรยากาศของคอร์สได้

•  ห้ามบันทึกเสียงและห้ามบันทึกวิดีโอการบรรยาย

•  ห้ามเผยแพร่เนื้อหา, เสียง หรือวิดีโอการบรรยาย ในทุกรูปแบบ

•  เนื้อหา, เสียง และวิดีโอในการบรรยาย เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด

•  เพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังตั้งใจฟังการบรรยาย กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและงดคุยโทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นต้องคุยโทรศัพท์กรุณาคุยด้านนอกห้องอบรม

•  ถ่ายภาพและเผยแพร่ได้

•  จดบันทึกได้ โดยในคอร์ส “ปล่อยของ” จะมีสมุดและปากกาให้ทุกที่นั่ง

•  ทางบริษัทผู้จัดงานจะมีการถ่ายทอดสด, ถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอ เพื่อเผยแพร่แบบสาธารณะ ทั้งในระหว่างการจัดอบรมและหลังจากจบการอบรมแล้ว การเข้าร่วมอบรมในคอร์สต่างๆ กับทางบริษัท ถือว่าท่านอนุญาตหากถูกบันทึกอยู่ในเหตุการณ์ และอนุญาตให้บริษัทผู้จัดงานเผยแพร่ข้อมูลแบบสารธารณะในสื่อทุกช่องทางที่บริษัทผู้จัดงานใช้เผยแพร่ข้อมูล

•  ทางบริษัทผู้จัดงานจะมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรม (ตามความสมัครใจ) หากท่านให้สัมภาษณ์ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทผู้จัดงานเผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะในสื่อทุกช่องทางที่บริษัทผู้จัดงานใช้เผยแพร่ข้อมูล

.


[ ลงทะเบียนเรียน ]

.