คอร์ส
DIGITAL
PERSONAL BRANDING

เปลี่ยนคุณให้กลายเป็น “เครื่องมือทำเงิน”
โค้ชส่วนตัว 6 เดือน ในราคาพิเศษ
สามารถเลือกเรียนได้ 3 แบบ คือ
1. Private (VDO Call)
2. Private (แบบเจอตัว)
3. Small Group (แบบเจอตัว)
สนใจสอบถามได้นะครับ

อลงกรณ์ ดอกดวง
• Branding Consultant
• Founder & CEO of BRANDING.co.th
• ผู้บรรยายคอร์ส Digital Personal Branding

1. สิ่งที่ท่านจะได้รับจากคอร์สนี้

1. ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของท่าน
2. ค้นหาคุณค่าที่โดดเด่นและใช่สำหรับท่าน
3. เปลี่ยนคุณค่าของท่านให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
4. กำหนดความเป็นตัวเอง ให้ผู้คนจดจำท่าน
5. กำหนดช่องทางสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับท่าน
6. กำหนดช่องทางในการทำตลาดสำหรับท่าน
7. เทคนิคสร้างผู้ติดตามหลักแสนที่ท่านทำได้เอง
8. สามารถเลือก วัน, เวลา และวิธีเรียน ได้เอง
9. เป็น “ที่ปรึกษาส่วนตัว” ให้ท่าน 6 เดือน
10. ติดต่อได้ 24 ชม. ทุกวัน ในทุกช่องทาง
11. มีโอกาสได้ร่วมงานกับ BRANDING.co.th
12. ทำเว็บไซต์ให้ท่าน (มีค่าใช้จ่าย, ไม่บังคับ)

2. คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง?

1. เจ้าของแบรนด์, เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร/CEO, นักธุรกิจ, นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้นำธุรกิจเครือข่าย, นักขาย, นักการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ, ติวเตอร์/ครู, เน็ตไอดอล ฯลฯ เหมาะกับทุกคนที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเอง

2. ท่านที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองอย่างจริงจัง เพื่อเปลี่ยนชีวิต

3. ท่านที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเอง เพื่อสร้างธุรกิจรองรับการลาออกหรือเกษียณ

4. ท่านที่พยายามสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองมาหลายปีแล้ว แต่ยังไปไม่ถึงไหน

5. ท่านที่มี ความรู้/ความสามารถ/ทักษะ/ความชอบ แต่สร้างแบรนด์ให้กับตัวเองไม่เป็น และเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจไม่ได้

6. ท่านที่อยากทำธุรกิจ แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรดี เพราะหาตัวเองยังไม่เจอ ไม่รู้ว่าจะเอาดีเรื่องอะไร

7. ท่านที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองและเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

8. ท่านที่มองความเป็นไปได้ในการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองยังไม่ขาด ยังไม่มั่นใจในทิศทางหรือสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่

9. ท่านที่ต้องการ “รีแบรนด์” ให้กับตัวเอง (อาจเปลี่ยนแนวไปเลยหรือทำเรื่องเดิมแต่รีเซ็ตใหม่)

3. ขั้นตอนการโค้ชชิ่ง

STEP 1

ค้นหาความเป็นท่าน ที่ “ใช่”
แล้วทำให้ “ชัด แพง ต่าง”

การโค้ชชิ่งในครั้งแรก หากท่านใดยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาดีเรื่องอะไร คุณอลงกรณ์ ดอกดวง จะโค้ชชิ่งแบบ 1:1 เพื่อ “หาของ” และเมื่อหาของเจอแล้ว ก็จะดึงของออกมาเรียบเรียงให้ “ชัด แพง ต่าง” เพื่อให้สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• กรณีลูกค้าที่เลือกเรียนแบบ Private 1 วัน (VDO Call / แบบเจอตัว) จะเป็นการโค้ชชิ่งแบบ 1:1 ด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว

• กรณีลูกค้าที่เลือกเรียนแบบ Small Group (แบบเจอตัว) จะเป็นการโค้ชชิ่งทีละท่าน โดยจากประสบการณ์ของ คุณอลงกรณ์ ดอกดวง ที่ได้โค้ชชิ่งในรูปแบบนี้มาหลายปี เห็นได้ชัดเจนว่าผู้เข้าอบรมจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จากธุรกิจที่แตกต่างกัน จะทำให้เกิดไอเดียและสามารถประยุกต์หรือต่อยอดให้กับธุรกิจของแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี

STEP 2

ออกแบบธุรกิจที่เหมาะสำหรับท่าน

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการนำ “ของดี ของแพง” ของแต่ละท่าน ที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสำหรับแต่ละท่านโดยเฉพาะ เพื่อให้แต่ละท่านสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ด้วยตัวเอง และพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด ในขั้นตอนนี้ บางท่านอาจจะได้ข้อสรุปตั้งแต่การโค้ชชิ่งในครั้งแรก บางท่านอาจจะโค้ชชิ่งต่อ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละท่าน ด้วยเหตุนี้ ผู้บรรยายจึงขอเป็น “ที่ปรึกษาส่วนตัว” ให้กับทุกท่าน 6 เดือน เพื่อพาลงมือทำอย่างจริงจัง

STEP 3

ผลิตและรวบรวมข้อมูล
สำหรับสร้างเพจและเว็บไซต์
(ภาพ/บทความ/วิดีโอ)

ท่านใดที่ข้ามขั้นตอนนี้ไปถือว่าท่านพลาดมากครับ เพราะท่านต้องการยอดขาย แต่ไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเพียงพอสำหรับปิดการขาย การทำตลาดไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ สิ่งที่ท่านจะต้องมี คือ
1. ร้าน/สำนักงาน ที่พร้อมให้บริการ (เพจ, เว็บไซต์)
2. กลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าเข้าร้าน (Organic, Ads)

STEP 4

สร้างเพจและเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
ตรงกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพ
ในการสร้างยอดขายให้กับท่าน

ถึงแม้ท่านจะมีเพจและเว็บไซต์ ก็จะไม่มีประโยชน์อะไร หากเพจและเว็บไซต์ของท่าน เป็นเพจขยะและเว็บไซต์ขยะ ที่เป็นเพียงภาระให้ท่านต้องคอยดูแล แต่ไม่สามารถสร้างยอดขายให้กับท่านได้

เพจขยะ เว็บไซต์ขยะ คือ เพจและเว็บไซต์ที่ รก, มั่ว, ข้อมูลไม่เพียงพอ, ไม่มีความน่าเชื่อถือ, ผู้คนพยายามศึกษาข้อมูลแล้ว แต่ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจยาก โดยสรุปคือเป็นเพจและเว็บไซต์ที่ส่งผลลบต่อแบรนด์ ทำให้เสียแบรนด์ และไม่สามารถสร้างยอดขายได้

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์จึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเพจและเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง, มีความเป็นมืออาชีพ, มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย และออกแบบได้ตรงกับการใช้งานของแต่ละแบรนด์ ทั้งกลุ่มเป้าหมายและเจ้าของ เพื่อให้สามารถสร้างแบรนด์และสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในคอร์ส DIGITAL PERSONAL BRANDING ผู้บรรยาย (คุณอลงกรณ์ ดอกดวง) จะแนะนำเทคนิคในการสร้างเพจและเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ตรงกับการใช้งานของแต่ละแบรนด์ และมีประสิทธิภาพในการสร้างยอดขาย

หมายเหตุ : หากต้องการให้ผู้บรรยายสร้างเว็บไซต์ให้ จะอยู่ในขั้นตอนนี้ ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท (ปกติ 50,000 บาท)

STEP 5

สร้างผู้ติดตามและสร้างยอดขาย
สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

เมื่อผ่าน ขั้นตอนที่ 4 ก็พร้อมแล้วสำหรับการเปิดตัว เพื่อสร้างผู้ติดตามและสร้างยอดขาย มีทั้งกลยุทธ์แบบ Organic และ ยิง Ads ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละท่าน กลยุทธ์ที่สามารถสร้างผู้ติดตามและสร้างยอดขายแบบก้าวกระโดด คือการใช้ Viral Content

โดยในคอร์สนี้ผู้บรรยายจะแนะนำเทคนิคการสร้าง Viral Content ที่เหมาะกับแต่ละท่านโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถทำได้จริง ๆ ไม่ใช่แค่ได้ความรู้กลับไป นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายสัมผัสได้ว่าท่านคือ “ของจริง” และ “โดนของ” อันจะนำมาซึ่งยอดผู้ติดตามและยอดขาย

คอร์สนี้ไม่ได้มีแค่กลยุทธ์ที่เป็น Content Strategy แต่ยังมีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และการบริหารจัดการธุรกิจ ที่เป็นการวางแผนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย

4. ผลงานของผู้บรรยาย

1. Play Academy
2. English Academic
3. KEY24.co.th
4. SPEAKING.co.th
5. PATCHA.co.th

5. การเตรียมตัวของผู้เข้าอบรม

• เตรียมใจให้พร้อมสำหรับเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และการโค้ชชิ่ง

• กรณีเลือกเรียนแบบเจอตัว ให้นำโน๊ตบุ๊คมาด้วย โดยต้องเป็นโน๊ตบุ๊คที่รับสัญญาณ WiFi ได้ กรุณาตรวจสอบก่อนนำมาเข้าอบรม ห้ามนำโน๊ตบุ๊คที่ไม่เคยใช้งานมาเข้าอบรม และห้ามลืมเม้าส์ (กรณีโน๊ตบุ๊คมีปัญหา ทางบริษัทไม่มีเจ้าหน้าที่ Support)

• กรณีเลือกเรียนแบบ Small Group (แบบเจอตัว) จัดห้องอบรมแบบ Classroom

• กรณีเลือกเรียนแบบเจอตัว มี 2 Coffee Break + 1 Lunch + สมุด + ปากกา + น้ำดื่ม + WiFi + ปลั๊กไฟฟ้า + ที่จอดรถ ให้ทุกที่นั่ง

6. ข้อมูลบริษัทผู้จัดอบรม

บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด
Branding and Social Media Marketing Strategy (Thailand) Co., Ltd.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105557128025

ที่ตั้งบริษัท (สถานที่จัดอบรม)
299/754 หมู่บ้าน มัณฑนา เลค วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Founder & CEO
คุณอลงกรณ์ ดอกดวง

7. สถานที่จัดอบรม

กรณีเลือกเรียนแบบเจอตัว จัดอบรมที่ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 299/754 หมู่บ้าน มัณฑนา เลค วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แอดไลน์เพื่อขอโลเคชั่น ] [ Google Map ]

8. รูปแบบการเรียน

แบบที่ 1 | Private (VDO Call)

• เรียนท่านเดียว 1 วันเต็ม
• เรียนผ่าน VDO Call (LINE/มือถือ)
• ผู้เรียนเป็นฝ่ายโทรหาผู้สอน
• กำหนดวันและเวลาเรียนได้เอง
• เป็น “ที่ปรึกษาส่วนตัว” ให้ 6 เดือน
• ติดต่อได้ 24 ชม. ทุกวัน ในทุกช่องทาง
• มีโอกาสได้ร่วมงานกับ BRANDING.co.th
• ราคาปกติท่านละ 100,000 บาท โปรโมชั่นพิเศษ เพียงท่านละ 30,000 บาท เท่านั้น (รวม VAT 7% แล้ว)

แบบที่ 2 | Private (แบบเจอตัว)

• เรียนท่านเดียว 1 วันเต็ม
• กำหนดวันและเวลาเรียนได้เอง
• เป็น “ที่ปรึกษาส่วนตัว” ให้ 6 เดือน
• ติดต่อได้ 24 ชม. ทุกวัน ในทุกช่องทาง
• มีโอกาสได้ร่วมงานกับ BRANDING.co.th
• ราคาปกติท่านละ 100,000 บาท โปรโมชั่นพิเศษ เพียงท่านละ 30,000 บาท เท่านั้น (รวม VAT 7% แล้ว)

แบบที่ 3 | Small Group (แบบเจอตัว)

• รวมกลุ่มกันมา ไม่เกิน 5 ท่าน
• เรียน 2 วันเต็ม, เวลา 09:00-17:00 น. (กรณีไม่เกิน 2 ท่าน เรียน 1 วัน)
• กำหนดวันเรียนได้เอง
• เป็น “ที่ปรึกษาส่วนตัว” ให้ 6 เดือน
• ติดต่อได้ 24 ชม. ทุกวัน ในทุกช่องทาง
• มีโอกาสได้ร่วมงานกับ BRANDING.co.th
• ราคาปกติท่านละ 60,000 บาท โปรโมชั่นพิเศษ เพียงท่านละ 20,000 บาท เท่านั้น (รวม VAT 7% แล้ว)

ด่วน ! ก่อนหมดโปรโมชั่นหรือตารางสอนเต็ม

April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

แจ้งวันที่ต้องการเรียนได้ที่ 097-225-2555

9. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1. แอดไลน์ [ คลิกที่นี่ ]

2. โทรคุยรายละเอียดเบื้องต้นกับผู้บรรยาย (คุณอลงกรณ์ ดอกดวง) เบอร์มือถือ 097-225-2555 รับสาย 24 ชม. ทุกวัน

3. ลงทะเบียนเรียนตามแบบฟอร์มด้านล่าง

4. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
ชื่อบัญชี บจก. แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย)
เลขที่บัญชี 954-2-18082-7

5. แจ้งชำระเงิน [ คลิกที่นี่ ]

10. ลงทะเบียนเรียน

ข้อมูลด้านล่างนี้ใช้สำหรับออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หากท่านไม่ต้องการ ไม่ต้องกรอกข้อมูล